z rzeczy ludzkich: porządek

Bywa, że wyrównuje się tereny; odchwaszcza, wyplenia. Bywa, że robi się na odwrót, ale na ludzki, nie ‚naturalny’ sposób. Oczywiście jest taki punkt widzenia, z którego wszystko jest natualne, nawet to, co nienaturalne; to nowoczesny trend – pannaturalizm. Traci sens rozgraniczenie na natualne i nienaturalne. Stąd pojawianie się rzeczy hybrydowych, natualnych i nienaturalnych zarazem. Żeby było ładnie. I żeby porządek był. I zielono.