Prawo Litery

Nie wiedziałem, że zgrabnie już tę wątpliwość zapisano, którą pewie kto jeszcze żyw – żywi: Czy aby na początku słowo było, czy coś/ktoś jeszcze.

If you name me, you negate me. By giving me a name a label, you negate all other things I could possibly be. (Soren Kirk…)