jak sobie poradzić bez statywu?

Nauka fotografowania…

Położyć aparat na podłożu, z pomocą zawartości kieszeni, drobnych przedmiotów z otoczenia ustalić kadr i uruchomić samowyzwalacz.