gra

Może pojawiać się powoli a czasem znikać. W odnośnikach, poniżej. Wraz z pokonywaniem oporu materii i zatwierdzaniem przez dość srogą autocenzurę.

———————

chleb – zaczynając od podstaw komputerowej grafiki, rzecz z lat dziewięćdziesiątych

drzewo z akwaforty